head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2024 8:33 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โดย นายอัครเดช บุญมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี วางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ โรงเรียนอบจ.รบ.๑ โรงเรียนอบจ.รบ.๑ โรงเรียนอบจ.รบ.๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)