head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2024 7:43 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรม ขององค์กสรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาวัง

นักเรียน นักเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)