head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 7 ธันวาคม 2021 5:57 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ทันตกรรมสำหรับคนเป็นเบาหวาน

ทันตกรรมสำหรับคนเป็นเบาหวาน

อัพเดทวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

ทันตกรรมสำหรับคนเป็นเบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน ” โรคประจำตัวที่คนไทยเป็นมากที่สุดไม่แพ้โรคมะเร็งและต้องอาศัย การเอาใจใส่ ของผู้ป่วยเพื่อต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับปลอดภัยเพราะหากว่ามีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากเกินไปก็จะส่งผลอื่นๆตามมาอย่าง

มากมาย แล้วเวลาผู้ป่วยเบาหวานเกิดเจ็บป่วยด้วยอาการของโรคอื่นๆ ก็ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำตาล หากต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัดก็ต้องตรวจค่าน้ำตาลให้อยู่ในระดับปลอดภัยเช่นกัน 

การควบคุมปริมาณน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานมีทั้งการกินยาเพื่อรักษาและการฉีดอินซูลินเพื่อให้น้ำตาลไม่สูงจนเกินไป ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนและควรอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยตรง การกินยาแบบครบบ้างไม่ครบบ้างลืมบ้างบาง

มื้อนั่นถือว่าขาดยาและทำให้ประสิทธิภาพของตัวยาแสดงออกมาได้เต็มที่ เพราะการกินยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งก็ไม่ต่างกับการลืมกินยา เมื่อปริมาณยาไม่ครบตามต้องการก็ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลไม่เป็นผลที่น่าพึงพอใจ ผู้ป่วย

เบาหวานสามารถมีโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ตลอดเวลาเพราะภูมิต้านทานโรคต่างๆจะลดลง ดังนั้นควรทานยาหรือฉีดยาให้ครบตามแพทย์สั่ง  

อย่างที่บอกว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถมีโรคแทรกซ้อนได้ทุกเมื่อหากขาดการเอาใจใส่ แต่วันนี้จะขอพูดถึงผู้ป่วยเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทันตกรรม อย่างเช่น ผู้ป่วยเบาหวานอาจมีอาการปวดฟัน  มีฟันคุดที่ต้องผ่าออก หรือ

แม้แต่การขูดหินปูนหรืออุดฟันก็ตาม ปริมาณน้ำตาลมีผลต่อวิธีการรักษาพอสมควร เพราะผู้ป่วยเบาหวานตามปกติแล้วเวลาเป็นแผลมักจะหายยากและใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่แผลจะแห้ง การที่ต้องผ่าตัดฟันคุดหรือถอนฟันก็เป็นเรื่อง

ยากเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยความเอาใจใส่ในการควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้ได้

ก่อนการผ่าตัดต่างๆ ผู้ป่วยเบาหวานบางท่านมีโรคแทรกซ้อน อาทิ โรคไต โรคหัวใจ เข้ามาอีกอาจต้องมีการกินยาละลายลิ่มเลือดนอกเหนือจากยาที่ไว้รักษาโรคเบาหวาน ดังนั้นทำให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องควบคุมให้ดีก่อนเข้ารับการ

รักษาทางทันตกรรม แนวทางการรักษานั้นควรปรึกษาทั้งแพทย์ประจำที่ดูแลในเรื่องโรคเบาหวานและหมอทันตกรรมโดยตรงเพื่อหาแนวทางการรักษาให้

หากป่วยเบาหวานอยู่แล้วมีอาการปวดฟันหรือมีอาการเกี่ยวกับทันตกรรมนั่นหมายความว่าการรักษาจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ต้องมีการวางแนวทางเพื่อรักษาอย่างเหมาะสมไม่อย่างนั้นอาจเกิดอันตรายหรือมีภาวะการติดเชื้อ

เกิดขึ้นได้ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โรคเบาหวานที่ต้องมีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ยังมีโรคอื่นๆที่ต้องวางแผนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ เป็นต้น  

การวางแผนหรือแนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานทางด้านทันตกรรมมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ควรทำดังต่อไปนี้ 

-ควรมีการซักประวัติของผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมอย่างชัดเจนและละเอียดรอบคอบ สังเกตอาการต่างๆให้ดีและควรส่งไปปรึกษาแพทย์ที่รักษาโดยตรง ในบางครั้งถึงแม้จะมีการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างดีและสม่ำเสมอเพราะ

อย่างไรก็ตามระดับน้ำตาลสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือลดลงได้อย่างกะทันหันเช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องตรวจเช็คระดับน้ำตาลไม่ให้สูงมากจนเกินไป 

-หากผู้เข้ารับการรักษามีการดูแลตนเองอย่างดีจริงๆแล้วสามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้เลื้องต้น เช่น การขูดหินปูน การผ่าตัดเล็กๆ การถอนฟันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำการรักษาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจจะมี

การติดเชื้อ มีภาวะแทรกซ้อนหรือหากได้รับการผ่าตัดไปแล้วและแผลหายช้ากว่าปกติ  

-ในระหว่างที่ผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีอาการระดับน้ำตาลลดลงอย่างกะทันหันจะได้มีการเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที เช่น การจัดเตรียมน้ำหวาน ลูกอม หรือสารให้ความหวานที่

ช่วยเพิ่มปริมาณระดับน้ำตาลให้เหมาะสม  

ในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดยาอินซูลินนั้นมีข้อควนระวังคือการเกิดระดับน้ำตาลต่ำ ดังนั้นควรให้ผู้ป่วยทานอาหารให้เป็นไปตามปกติและตรงต่อเวลา นอกจากนั้นในช่วงการรักษาควรมีการเตรียมน้ำหวานหรือลูกอมไว้ให้ผู้ป่วยรับ

ประทานเพื่อจะได้รับมือได้ทันเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการรับการรักษา หากผู้ป่วยที่ได้รับอินซูลินพบว่ามีอาการติดเชื้อหรือพบแผลที่เป็นหนองในช่องปากจากการรักษาทางทันตกรรมควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาหาก

จำเป็นต้องมีการรับอินซูลินเพิ่มเข้าไปเพื่อให้อาการติดเชื้อดีขึ้น และต้องรีบรักษาอาการติดเชื้อให้หายขาดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

หากว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการรับการรักษาด้านทันตกรรมต้องได้รับการผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่บีบหลอดเลือดสิ่งนี้ผู้ป่วยควรคุยกับทันตแพทย์ให้ชัดเจนถึงแนวทางการรักษาเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งสำหรับผู้

ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นควรใช้ความระมัดระวังทั้งในเรื่องของการผ่าตัดฟันหรือแม้กระทั่งการถอนฟันก็ตามเพราะนอกจากการติดเชื้อที่เสี่ยงมากแล้วยังสามารถทำให้เกิดกระดูกตายได้ด้วย ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการกระดูกตาย

ได้ง่ายมากกว่าผู้คนทั่วไป อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนของการเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดขั้นตอนการรักษา

เนื่องจากทุกช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาสามารถเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้  

ในปัจจุบันการพบหมอทันตแพทย์ไม่ใช่มีเพียงแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น เพราะมีคลินิกทางด้านทันตกรรมเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ควรเลือกคลินิกที่น่าเชื่อถือและมีทันตแพทย์เป็นผู้ให้การรักษา บางครั้งอาจจะเสียเวลาใน

การคัดเลือกคลินิกให้เหมาะสมได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่สะอาดปลอดภัย หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าที่คลินิกไหนสะอาดเครื่องมือพร้อม ไม่ยากเลยเพราะในปัจจุบันคลินิกส่วนมากเปิดให้ผู้ที่

ต้องการรับการรักษาเข้าไปปรึกษาหรือรับคำแนะนำโดยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นผู่ที่ต้องการรับการรักษาด้านทันตกรรมควรใช้โอกาสนี้เลือกคลินิกที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อความสบายใจและปลอดภัยต้อตัวผู้ป่วยเอง  

มีหลายคนที่กังวลและกลัวการไปพบทันตแพทย์ เราอยากบอกว่าอย่ากลัวไปเลยเพราะการไปพบแพทย์นั้นเหมือนการไปตรวจความเรียบร้อยว่าสุขภาพฟันของเรายังแข็งแรงหรือไม่ หากเริ่มผุหรือมีอาการอะไรแสดงออกมาจะได้รับการ

รักษาและแก้ไขให้ทัน อย่างที่เราบอกไปว่าในปัจจุบันสามารถเข้ารับคำปรึกษาก่อนได้ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรกับสุขภาพของตัวเอง 

 

เขียนโดย ณิชชกา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)