head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 8 ธันวาคม 2022 11:09 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อของโรงเรียน อบจ.รบ.๑

ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงชนบท รบ. 4031 ตำบล หินกอง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
เบอร์โทร : 032-391-699

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)