head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2024 7:39 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกมะลิ

ครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกมะลิ

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

ครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกมะลิ

ครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกมะลิ เพื่อ ให้นักเรียน นำกลับไปแสดงความกตัญญกตเวที แสดงความรัก ต่อผู้มีพระคุณ ใน กิจกรรมวันแม่

ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)