head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 9 มิถุนายน 2024 11:58 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.๑

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน  โรงเรียน อบจ.รบ.๑
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
อบ.2
อบ.3
รวม อบ.
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
รวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)