head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2024 8:45 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

โรงเรียนอบจ.รบ.๑

กิจกรรม น้อมรำลึก โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ บรรยาย พระราชกรณีกิจ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

กิจกรรม น้อมรำลึก กิจกรรม น้อมรำลึก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)