head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 13 มิถุนายน 2024 9:04 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)