head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 8 มิถุนายน 2024 10:22 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » การแข่งขันเดินตัวหนอน ชั้นอนุบาล 1-3 สุพรรณบุรีวิชาการ 62

การแข่งขันเดินตัวหนอน ชั้นอนุบาล 1-3 สุพรรณบุรีวิชาการ 62

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

การแข่งขันเดินตัวหนอน กิจกรรม จัดขึ้นโดยท่านผู้บริหาร คณะครู และเหล่า น้องน้องเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษา ระดับชั้น 1 ถึง 3 ทุกคนได้เข้ามาร่วม ในกิจกรรม การแข่งขันเดินตัวหนอน ชั้นอนุบาล 1-3 สุพรรณบุรีวิชาการ 62

 

การแข่งขันเดินตัวหนอน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)